Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Haluzice.

Výzva

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ktoré ohrozujú dodávku a bezpečnosť elektrickej energie najneskôr do 31.01.2022.

Uskutočnila sa St 24.11 08:51