Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Haluzice.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 23.8.2023

Dátum splatnosti 6.9.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 296,96 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Obec Bošáca

Dodávateľ - Sídlo , 913 07 Bošáca

Dodávateľ - IČO 00311430

Prílohy

Dátum vystavenia 16.8.2023

Dátum splatnosti 22.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 264,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ icarpartner s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kochanovce 203, 913 05 Adamovské Kochanovce

Dodávateľ - IČO 52887049

Prílohy

Dátum vystavenia 16.8.2023

Dátum splatnosti 26.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Magdaléna Tomanová

Dodávateľ - Sídlo , 913 06 Trenčianske Bohuslavice

Dodávateľ - IČO 32783647

Prílohy

Dátum vystavenia 10.8.2023

Dátum splatnosti 24.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 45,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ MADE spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36041688

Prílohy

Dátum vystavenia 1.8.2023

Dátum splatnosti 18.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 31,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti 14.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 324,38 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Obec Bošáca

Dodávateľ - Sídlo , 913 07 Bošáca

Dodávateľ - IČO 00311430

Prílohy

Dátum vystavenia 31.7.2023

Dátum splatnosti 10.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 36,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca

Dodávateľ - IČO 50473522

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 1.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 47,71 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Spoločná úradovňa samosprávy, n.o.

Dodávateľ - Sídlo Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 45734445

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 4.8.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 46,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Obec Bošáca

Dodávateľ - Sídlo , 913 07 Bošáca

Dodávateľ - IČO 00311430

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 21.7.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 4,37 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36302724

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 106,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ AllRichRa s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín

Objednávateľ - IČO 46275223

Dodávateľ Obec Haluzice

Dodávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Dodávateľ - IČO 00687235

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 25.7.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 30,75 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ AllRichRa s.r.o.

Objednávateľ - Sídlo Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín

Objednávateľ - IČO 46275223

Dodávateľ Obec Haluzice

Dodávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Dodávateľ - IČO 00687235

Prílohy