Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Na území Západného Slovenska v Trenčianskom samosprávnom kraji a okrese Nové Mesto nad Váhom sa nachádza malebná dedinka Haluzice. Obec situovaná severovýchodne v oblasti Bošáckej doliny nie je na prvý pohľad nápadná. Až po jej dôkladnej obhliadke v zložitom teréne a spoznania jej prírodných krás, zaujímavostí a historických pamiatok návštevník zistí, že obec patrí medzi pozoruhodné miesta  v Trenčianskom kraji.

Samosprávny kra

Trenčiansky

Okres

Nové Mesto nad Váhom

Región

Bošáčka

Počet obyvateľov

94

Rozloha

384,1 ha

Prvá písomná zmienka

V roku 1380

Zastúpenie jednotlivých druhov pozemkov v obci Haluzice

Druh pozemkuVýmera v ha% výmery
TTP – trvalé trávne porasty182,9247,9
Orná pôda88,1323,1
Lesná pôda bez rozlíšenia54,5514,3
Intravilán obce26,617,0
Záhrady12,253,2
Ovocné sady9,142,4
Neplodná pôda4,41,2
Ihličnaté lesy3,550,9
Celkom381,55100

Demografia

Historický vývoj obyvateľstva

Identicky rovnako ako kdekoľvek v okolí Haluzíc, pôvodné obyvateľstvo bolo rímsko-katolíckeho vyznania. Dôkaz podáva cirkevné sčítanie z roku 1797. Počet rímsko-katolíckych veriacich obyvateľov bol 129, čo predstavovali všetci občania Haluzíc. V roku 1825 sa uskutočnilo nasledujúce cirkevné sčítanie ľudu s prekvapujúcim výsledkom. V obci sa vytvorilo spoločenstvo 82 evanjelikov. Vysvetlenie podáva príchod Husitov na územie Západného Slovenska. V tomto období nachádza v Haluziciach pôsobisko aj malá pospolitosť desiatich občanov židovského vierovyznania. K rímsko-katolíckemu  náboženstvu sa hlásilo zostávajúcich 155 obyvateľov. Z uvedených údajov vyplýva prírastok obyvateľstva o 118 ľudí za 28 rokov.