Preskočiť na obsah

Symboly obce

Na najstaršej známej pečati Haluzíc, nachádzajúcej sa na písomnosti z roku 1770, je zobrazená Madona s dieťaťom stojaca na polmesiaci. Historický symbol obce súvisí s patrocíniom farského kostola v neďalekej Bošáci, ktorý je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Autori erbu namiesto postavy Panny Márie znázornili iba jej atribúty – ružu, polmesiac, korunku a pridali dve halúzky, ktoré jednak ako ratolesti znázorňujú ďalší atribút Panny Márie, no zároveň, pretože korešpondujú s názvom obec, zaraďujú erbové znamenie do heraldicky cennej skupiny hovoriacich erbov. Expertízu historického symbolu obce spracoval PhDr. Jozef Karlík. Erb výtvarne stvárnil Miro Ďurža.