Preskočiť na obsah

Parkovanie

Vážení občania, milí návštevníci obce,

od 05.04.2024 bol zavedený a spustený systém spoplatneného parkovania v obci Haluzice. Pri vstupe na odstavnú plochu, ktorá sa nachádza po ľavej strane hneď pri vstupe do obce Haluzice zo smeru od Trenč. Bohuslavíc sú osadené veľké informačné tabule s podrobnými informáciami. Ďalšie tabule s QR kódmi a návodom na zaplatenie sú rozmiestnené v rámci celej zóny. Parkovanie je spoplatnené celoročne s celodennou tarifou rozdelenou podľa druhu vozidla nasledovne:

osobný automobil : 3,00 €/deň

autobus : 10,00 €/deň

motocykel: 1,50 €/deň

Parkovanie je zatiaľ možné uhradiť len pomocou QR kódu. Po troch mesiacoch fungovania vyhodnotíme zavedený systém, radi si vypočujeme všetky postrehy a pripomienky občanov i návštevníkov. Efektívne pristúpime k riešeniam a zvážime zavedenie aj inej možnosti platby.

Na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Haluzice č. 3/2024 o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce Haluzice sa povinnosť úhrady poplatku za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch nevzťahuje na občanov s trvalým pobytom v obci Haluzice. Rovnako sa povinnosť úhrady za parkovanie vozidla nevzťahuje na parkovanie za účelom návštevy miestneho cintorína.

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Obecný úrad.