Obecné zastupiteľstvo

Eduard Žákovic

Zástupca starostu, Poslanec

Žofia Hrančová

Poslanec

Bc. Miroslav Krasula

Poslanec

Tibor Pramuka

Poslanec

Dušan Kubo

Poslanec

Zverejnené 4. augusta 2021.
Upravené 6. októbra 2021.