Obecné zastupiteľstvo

Tibor Pramuka

Zástupca starostu, Poslanec

PhDr. Magdaléna Krasulová

Poslanec

Bc. Miroslav Krasula

Poslanec

Dušan Kubo

Poslanec

Eduard Žákovic

Poslanec