Preskočiť na obsah

Voľby

Archív dokumentov uverejnených obcou Haluzice.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Európske voľby na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h . Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov.

Voliči na Slovensku budú v roku 2024 voliť 15 poslancov EP.

Úplný zoznam všetkých kandidátov nájdete na: https://www.minv.sk/?ep24-kandidati3

Politické strany musia získať aspoň 5 % hlasov, aby mohli byť ich zástupcovia zvolení do Európskeho parlamentu.

Podľa právnych predpisov EÚ musia všetky krajiny používať hlasovací systém, ktorý zabezpečí pomerné zastúpenie.  Slovensko používa preferenčné hlasovanie, ktoré dáva voličom možnosť uviesť svoje preferencie v rámci hlasovacieho lístka strany, ktorú volia. Volič môže použiť maximálne dva preferenčné hlasy na hlasovacom lístku. 

Na Slovensku môžete voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, ak ste:

  • v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov
  • občanom SR alebo iného členského štátu EÚ s trvalým pobytom na Slovensku
  • občanom SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku ani na území iného členského štátu Európskej únie

V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte, pričom volí poslancov toho štátu, v ktorom žije.

Prílohy

Popis

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Súvisiace dokumenty

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený