Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Haluzice.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 28.11.2023

Dátum splatnosti 5.12.2023

Dátum platby 29.11.2023

Dátum evidencie 29.11.2023

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Magdaléna Tomanová

Dodávateľ - Sídlo , 913 06 Trenčianske Bohuslavice

Dodávateľ - IČO 32783647

Prílohy

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 4.12.2023

Dátum platby 22.11.2023

Dátum evidencie 22.11.2023

Suma s DPH 14,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY

Dodávateľ - Sídlo Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

Dodávateľ - IČO 37902938

Prílohy

Dátum vystavenia 8.11.2023

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie 9.11.2023

Suma s DPH 0,47 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Dátum vystavenia 1.11.2023

Dátum splatnosti 20.11.2023

Dátum platby 18.11.2023

Dátum evidencie 3.11.2023

Suma s DPH 31,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dátum vystavenia 31.10.2023

Dátum splatnosti 10.11.2023

Dátum platby 15.11.2023

Dátum evidencie 2.11.2023

Suma s DPH 36,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca

Dodávateľ - IČO 50473522

Prílohy

Dátum vystavenia 2.11.2023

Dátum splatnosti 16.11.2023

Dátum platby 15.11.2023

Dátum evidencie 6.11.2023

Suma s DPH 441,73 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Obec Bošáca

Dodávateľ - Sídlo , 913 07 Bošáca

Dodávateľ - IČO 00311430

Prílohy

Dátum vystavenia 13.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby 25.10.2023

Dátum evidencie

Suma s DPH 1,37 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín

Dodávateľ - Sídlo Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36302724

Prílohy

Dátum vystavenia 16.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 130,22 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Mesto Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - Sídlo Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 00311863

Prílohy

Dátum vystavenia 11.10.2023

Dátum splatnosti 21.10.2023

Dátum platby 17.10.2023

Dátum evidencie 11.10.2023

Suma s DPH 19,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Magdaléna Tomanová

Dodávateľ - Sídlo , 913 06 Trenčianske Bohuslavice

Dodávateľ - IČO 32783647

Prílohy

Dátum vystavenia 1.10.2023

Dátum splatnosti 18.10.2023

Dátum platby 18.10.2023

Dátum evidencie 6.10.2023

Suma s DPH 31,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Dátum vystavenia 2.10.2023

Dátum splatnosti 16.10.2023

Dátum platby 17.10.2023

Dátum evidencie 4.10.2023

Suma s DPH 492,55 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ ZSE Energia, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36677281

Prílohy

Dátum vystavenia 30.9.2023

Dátum splatnosti 10.10.2023

Dátum platby 17.10.2023

Dátum evidencie 4.10.2023

Suma s DPH 36,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Haluzice

Objednávateľ - Sídlo Haluzice 704, 913 07 Bošaca

Objednávateľ - IČO 00687235

Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 17. Novembra 3215, 022 01 Čadca

Dodávateľ - IČO 50473522

Prílohy