Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach na území obce Haluzice