Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2024, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov