Preskočiť na obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ – 23.02.2024

Zverejnené
16. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2024 − 23. februára 2024
Kategória

V zmysle zákona o obecnom zriadení §13, ods. 4., písm. a., zvoláva starostka obce plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Haluzice, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2024 (piatok) o 17:00 hod. vo volebnej miestnosti obecného úradu.

Prílohy