Návrh VZN č. 2/2022 poplatok za komunálny odpad

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 7. decembra 2022
Kategória

Prílohy