Preskočiť na obsah

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území obce Haluzice