Preskočiť na obsah

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.2/2023 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Haluzice