Preskočiť na obsah

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2023 – o miestnych daniach na území obce Haluzice