Preskočiť na obsah

Zrkadlenie

Zverejnené 9.8.2023.

Komentovaná prehliadka diela Zrkadlenie pre širokú zvedavú verejnosť

Kostol Všetkých Svätých v HaluziciachSobota 12.8.2023, 17:00

Návštevníkov komentovanej prehliadky bude slovom sprevádzať Jozef Trtol, básnik a učiteľ, ktorého autor diela Juraj Gábor pozval ako pútavého rozprávača. Juraj mal možnosť ho spoznať na hodinách dejepisu, výtvarnej výchovy a slovenčiny ešte počas svojho štúdia na základnej škole v Kalinove, na strednom južnom Slovensku neďaleko Lučenca. 

Jozef Trtol (1956 Kráľová pri Modre) je autorom siedmich básnických zbierok, ktoré ho naučili citlivo radiť slová a ponúkať možnosti širokospektrálnej obrazotvornosti. Jeho voľné rozprávanie v súvislostiach dočasného diela Zrkadlenie nám predstaví subjektívny interpetačný pohľad na miesto presiaknuté významnými historickými faktami, pohľad na miesto svetské i spirituálne, doplnené o súčasné výtvarné umenie.

Komentovaná prehliadka sa uskutoční za každého počasia. V prípade dažďa prebehne v apside – malej, klenbou prestrešenej časti kostola.

foto: Juraj Majerský