Preskočiť na obsah

FINISÁŽ diela ZRKADLENIE

Zverejnené 28.9.2023.

Finisáž a posledná komentovaná prehliadka diela Zrkadlenie 

Kostol Všetkých svätých v HaluziciachNedeľa 1.10.2023, 16:00

Finisáž a posledná komentovaná prehliadka v záverečný deň existencie diela bude vedená historikom umenia Petrom Megyešim, ktorého vysvetlľujúce slová sme mohli zažiť už na otvorení ‚Zrkadlenia‘ v polke júna tohto roku. Po necelých štyroch mesiacoch nám Peter aktualizuje už povedané o skúsenosť z viacnásobného zažitia premenenej lode Kostola Všetkých svätých. Z odstupom času nám predstaví jeho prvý text ako podklad pre jeho neskôršie bádanie.

Juraj Gábor pozná Petra Megyešiho ešte z čias, kedy spolu študovali v jednej triede na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Po rokoch umeleckých hľadaní ho stretol už ako zanieteného teoretika či kritika umenia, špecialistu na stredoveké nástenné maliarstvo, ikonografiu a analízu súčasného umenia. Niekoľko-krát už mali možnosť spolupracovať pri textovom kunsthistorickom popisovaní Jurajovej tvorby.

Peter Megyeši (1985)

Vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2011), absolvoval študijné pobyty na FF UK v Prahe (2010/2011) a na FF MU v Brne (2013). Doktorandské štúdium ukončil na Katedre dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity v Trnave dizertačnou prácou venovanou významovým vrstvám stredovekej ikonografie sv. Krištofa (2014). V rokoch 2014 – 2021 pôsobil ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a ako vedecký pracovník Centra vied o umení SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu umenia stredoveku a raného novoveku, ikonografii, ikonológii, emblematike, ale aj reflexii súčasného umenia a problematike interpretácie. (Zdroj artalk.cz)

Tvorbu diela v roku 2022 a 2023 z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia

Foto v prílohe: Filip Havlíček

VIDEOPOZVÁNKA

FACEBOOK UDALOSŤ

Plus Vám dávam do povedomia link na reportáž v Denníku N:

https://dennikn.sk/3543692/v-haluziciach-je-nove-dielo-juraja-gabora-da-sa-nan-lahnut-ako-na-morsku-hladinu-a-sledovat-nekonecno/?ref=list

FACEBOOK UDALOSŤ

https://www.facebook.com/events/689021573248190